Oranjestad, Aruba

Thanks to Byron for sending this one.

Oranjestad, Aruba

Oranjestad, Aruba [rev]